#responsiblytogether
Нашата мисия

Сердика Център, като част от групата на NEPI Rockcastle, вярва в корпоративната социална отговорност, стремейки се да постига най-високи стандарти на устойчивост с грижа за социалното и екологично въздействие върху обществото и заобикалящата ни среда. Чрез регулярна подкрепа на множество местни и глобални каузи и непрестанните подобрения в сградата, търговският център се стреми да постига и надгражда своите поставени цели за устойчив бизнес.

 

 

Сердика Център продължава да се затвърждава като пример за устойчив бизнес чрез:

  • Инвестиране в технологии, щадящи околната среда
  • Изгражда политики и кампании, касаещи пряко околната среда
  • Проактивно създава дискусия сред своите посетители и наематели, касаещи опазването на околната среда
Nature of Gratitude

През изминалата година Сердика Център стартира нова инициатива – Nature of Gratitude, с която се повдига въпросът, касаещ опазването на околната среда. Със силното послание „Благодаря ти“, търговският център обединява редица кампании, инициативи и партньорства с организации, които имат за цел да вдъхновят своите посетители да бъдат още по-отговорни към природата. Градът, Гората и Водата са основните говорители на кампанията, като именно разделно събиране на отпадъците, обработка на хранителните отпадъци, спестяването на енергия и вода са основен фокус на Nature of Gratitude.

Реализирането на кампанията започна преди повече от година. Разделното събиране на боклук е сред основните приоритети на търговския център, поради което на територията му са поставени необходимите за това контейнери, а последващото ръчното селектиране спомага за още по-прецизното рециклиране на последващ етап. Съвсем скоро на територията на търговския център ще заработи и машина за компостиране, с която се цели да се намалят хранителните отпадъци, които често попадат на градските сметища. Тя ще преработва органичните отпадъци от заведенията за хранене, а компостът, произведен от нея, ще бъде използван за облагородяване на градини и зелени площи.

Част от локалните кампании, които Сердика Център подкрепя от повече от година и половина по направление опазване на околната среда и подобряване начина на живот са:

WWF – чрез интерактивни инсталации и игри, малки и големи разбраха как могат да опазят живота на морските обитатели с малки стъпки в ежедневието си.

Фондация „Въздух за здраве“ – образоване на тема – „въздух“ – чрез изработка и поставяне на интерактивен макет на София, оборудван с електронни компоненти и специално разработен софтуер, който показва в реално време степента на замърсяване на въздуха в четири района на София, както и редица уъркшопове и изложби, които да покажат приноса на всеки човек към по-чист въздух

Фондация Стрийт Фитнес – в партньорство с Йордан Йовчев три години подкрепя спорта като начин на живот, като домакин на Световния шампионат по стрийт фитнес.

Оле Мале – над пет години подкрепя майките на деца с увреждания, като закупува продукти и организира базари, на които да продават направени от тях артикули

PAZAR – през 2020г. отваря първия български концептуален магазин на територията на търговския център, чрез който подкрепя множество продуктови български линии, като BRAVE CREATION, CITY COCOON, BRADABRAT и TOTEM.

Заедно в час – подкрепя фондация „Заедно в час“, чиято основна цел е осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Чрез програмата участниците получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности.

Unicef, SOS, Фондация „Сийдър“ – подкрепя редица фондации, давайки им възможност да събират дарения на територията на търговския център.. През за 2021г. за общо 54 дни, само за Unicef, са събрани над 444 дарители.

Благодарение на подмяна на цялото осветление с LED, както и подобряване на BMS системата, Сердика Център успяват да спестяват толкова електроенергия, колкото е нужна на 1000 четиричленни домакинства за цяла година.

Благодарение на разделното събиране на боклук и ръчното му селектиране, над 180 тона пластмаса, хартия и стъкло годишно, няма да отидат на депата за отпадъци.

Благодарение на компостиращата машина, която предстои да влезе тази година в експлоатация, органичните отпадъци ще бъдат преработвани в компост и използвани за облагородяването на градини и зелени площи.

NEPI Rockcastle е най-големият собственик на търговски центрова в Централна и Югоизточна Европа. С над 54 обекта в 9 държави, групата силно вярва в социално-корпоративната отговорност и постигането на най-висок стандарт на живот. Поставянето на високи цели в тази посока са основна движеща сила в стратегическото планиране на всички търговските центрове, където се търсят както локални, така и глобални партньорства за по-доброто реализирането им.